A.R.D.D. Gaeta

Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa Gaeta
Via Annunziata, 31 – 04024 Gaeta (LT)

Tel. 0771 464454 (centralino Stabilimento Grafico Militare di Gaeta)
Tel. 329 293 34 24 (Presidente A.R.D.D.)
Tel. 366 300 46 37 (Segretario A.R.D.D.)

Fax. 0771 463610 (Stabilimento Grafico militare di Gaeta)

E-mail: info@arddgaeta.it
sgm.govpers@agenziaindustriedifesa.it
sgm.segrag@agenziaindustriedifesa.it

Contattaci

3 + 3 =

Associazione A.R.D.D.

Associazione Ricreativa Dipendenti Difesa Gaeta
Via Annunziata, 31 – 04024 Gaeta (LT)

Share This